| E-mail
 
 
Impresszum
   
 

Békehírnök – a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja

Felelős kiadó: dr. Mészáros Kálmán egyházelnök

Felelős szerkesztő: Háló Gyula

Tördelőszerkesztő: Papp Szabolcs

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 31.

Telefon: 352-9707/199 

Fax: 352-9993/103

E-mail: bekehirnok@baptist.hu

Előfizetés és terjesztés (postázással, példányszámmal kapcsolatos kérések-kérdések): 352-9993/172

A Békehírnök csekkszámlaszáma: 11706016–22163851

Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Lapzárta hétfő este, átfutási idő három hét. A hirdetéseket megjelentetjük, tartalmukért felelősséget vállalni nem tudunk.

Nyomtatás:

Mátyus Bt.  Telefon: 29/367-945   Felelõs vezető: Mátyus Gyula HU ISSN 0133–1256 HU ISSN 1588–0117 (on-line) 

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by